Jak to działa?

  • Jestem trenerem. Uczestnicząc w zawodach poznaję naturę sportowca, jego mocne strony oraz zdolności adaptacyjne. Na tej podstawie formułuje proces szkoleniowy.
  • Nauka umiejętności działania w stanie high performance trwa od 1,5 roku do 3 lat.
  • Ten rozstaw czasowy wynika z różnic indywidualnych, doświadczenia zawodnika oraz od jego otwartości i poziomu zaangażowania w nowe treści szkoleniowe.

Pełne uczestnictwo psychologa wyczynu w procesie przygotowawczym i startowym zdecydowanie przyspiesza zdobycie nowych umiejętności psychologicznych przez sportowca.

Celem w pracy mentalnej jest stopniowe odchodzenie od analitycznego umysłu na rzecz przybliżania się do uważnego postrzegania.

Pełne uczestnictwo psychologa wyczynu w procesie przygotowawczym i startowym zdecydowanie przyspiesza zdobycie nowych umiejętności psychologicznych przez sportowca.

Celem w pracy mentalnej jest stopniowe odchodzenie od analitycznego umysłu na rzecz przybliżania się do uważnego postrzegania.

Dąż do bycia wszechstronnym.

Uzupełniaj się o umiejętności, które do tej pory zaniedbywałeś, albo znajdowały się na dalszym planie i poszerzaj swój wachlarz. Bycie kompletnym daje komfort działania niezależnie od warunków.

Zacznij od zwieszania świadomości swojego wewnętrznego świata. To ważne, by być świadomym swoich myśli oraz ciała w chwili bieżącej.

Samorealizacja to podążanie własną i wymagającej czasu drogą, po to by rozwijać swój talent oraz korzystać z niego poprzez mądrą pracę.

Dąż do bycia wszechstronnym.

Uzupełniaj się o umiejętności, które do tej pory zaniedbywałeś, albo znajdowały się na dalszym planie i poszerzaj swój wachlarz. Bycie kompletnym daje komfort działania niezależnie od warunków.

Zacznij od zwiększania świadomości swojego wewnętrznego świata. To ważne, by być świadomym swoich myśli oraz ciała w chwili bieżącej.

Samorealizacja to podążanie własną i wymagającej czasu drogą, po to by rozwijać swój talent oraz korzystać z niego poprzez mądrą pracę.

Od 20 lat współpracuję ze sportowcami różnych dyscyplin, oferując im wyszkolenie z zakresu Psychologii Wyczynu™, a także opiekę w trakcie trwania ich kariery sportowej.

Proces


Psychologia Wyczynu™


Justyna Macur

Zapraszam

Człowiek zmienia się tylko wtedy, kiedy konfrontuje się z tym, co nie pozwala mu się zmienić, jednocześnie doświadczając nowego i zaskakującego.

Kontakt